حمایت از فلسطین به سبک سعودی

  • 1396/03/10 - 15:12
آل سعود و وهابیت در ظاهر به طرفداری از فلسطینیان سخن می‌گویند، اما در عمل این‌گونه نیست. سلطان عبدالعزیز جد اعلای آل سعود به نماینده انگلیس کبیر می‌گوید: من هزار بار اقرار و اعتراف می‌کنم که از نظر من، هیچ مانعی برای بخشیدن فلسطین به فقرای یهود، یا غیر آنان، بدان‌گونه که انگلیس صلاح می‌داند، وجود ندارد.

آل سعود و وهابیت در ظاهر به طرفداری از فلسطینیان سخن می‌گویند، اما آیا در عمل نیز از آنان طرفداری و حمایت می‌کنند؟ برای پاسخ به این سؤال خوب است سخنِ سلطان عبدالعزیز را در سال 1296 قمری در حمایت از مردم فلسطین ببینید، تا با کیفیت حمایت آل سعود از فلسطین بیشتر آشنا شوید.
وی خطاب به انگلیسی‌ها می‌نویسد: «من سلطان عبدالعزیز، نزد نماینده انگلیس کبیر، هزار بار اقرار و اعتراف می‌کنم، که از نظر من، هیچ مانعی برای بخشیدن فلسطین به فقرای یهود، یا غیر آنان، بدان‌گونه که انگلیس صلاح می‌داند، وجود ندارد، و من هرگز تا روز قیامت از رأی انگلیس تخلف نخواهم کرد.» (فرهنگ جامع فلسطین، ج3، ص372)

پی‌نوشت:

صفاتاج، مجید، فرهنگ جامع فلسطین، انتشارات تجسم اخلاق، 1386 ش، ج3، ص372.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.