تناقض سلفی‌های جهادی در برخورد با آل سعود و دیگر حکومت‌ها

  • 1396/03/10 - 11:23
جهادی‌ها با تبعیت از اندیشه متحجرانه و غیرعاقلانه وهابیت، هیچ شکل حکومتی را غیر از آنچه مسلمانان صدر اسلام اجرا کرده‎اند صحیح نمی‎دانند. امروزه این اندیشه تمامی گرو‌ه‌های سیاسی و سلفی را به جان دولتها انداخته و جامعه اسلامی را به فساد و ویرانی کشانده است، اما در مرحله برخورد با رژیم آل سعود متناقض بوده و آن را تایید می‌کنند.

یکی از مبانی مهم فکر سلفی که در تحلیل رفتار ایشان مهم است، کفر تمامی اشکال حکومتی است. این اندیشه در بین سلفیان جهادی به‌طور گسترده ترویج شده است و باعث برخورد این گروه‌ها با تمامی حکومت‌ها و نفی آنان گردیده است، اما در مرحله برخورد با رژیم آل سعود متناقض بوده و آن را تایید می‌کنند.
ریشه این ادعا از اندیشه وهابیت است. ابومحمد مقدسی تئوریسین مهم اندیشه‌های جهادی، خود در تبیین این اندیشه، به فتوای بزرگان وهابیت، هم‌چون عبداللطیف آل الشیخ و محمد بن عبدالوهاب و محمد امین شنقیطی از نظریه پردازهای وهابی استناد می‌کند. (ابومحمد المقدسی، الکواشف الجلیه، ص35 و 73)
البته این آتشی است که روزی دامن خود آل سعود را خواهد گرفت. چنان‌چه امروزه رابطه این کشور با قطر بر سر همین موضوع دچار بحران شده است.

پی‌نوشت:

ابومحمد المقدسی، الکواشف الجلیه، ص35 و 73، به نقل از کتاب زادگاه تروریسم با اسناد معتبر، جمعی از نویسندگان، ص30، دارالاعلام، قم، 1395.

تنظیم و تدوین

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.