وهابیّت٫‌ آل سعود

03/06/1400 - 18:12

حمزه عموی پیامبر از افرادی است که نزد ایشان بسیار محترم و ارزشمند بود. او در جنگ احد شهید شد و پیامبر با وجود اینکه هر دو شهید را در یک قبر می‌گذاشت، اما برای حمزه قبر جدایی قرار داد. او را محترمانه به خاک سپرد و نماز بر وی خواند. لقب سید الشهدا را به وی داد. اما آل‌سعود با قبر سیدالشهدا همان کاری را کردند که امویان با وی کردند.

03/03/1397 - 11:28

محمد بن سعود پیشنهاد کرد در صورت پیروزی محمد بن عبدالوهاب، وی همکاری خود را با محمد بن سعود حفظ کرده و او را ترک نکند، در گرفتن مالیات از اهالی درعیه با محمد بن سعود همکاری کرده و مانع آن نشود. با قبول شدن پیشنهاد ابن عبدالوهاب توسط ابن سعود هسته اولیه اتحاد وهابی- سعودی شکل گرفت.

01/14/1397 - 16:12

درطول تاریخ اسلام دو مرتبه خانه خداوند مورد جسارت قرار گرفت. یکی در قرن اول اسلام که یزیدیان به خانه خدا حمله کردند و یکی هم در قرن 15 که آل‌سعود خانه خدا را به آتش کشیدند. هنگامیکه جهیمان خانه خدا را تصرف کرده بودند.

04/28/1396 - 11:27

در تاریخ چه بسیارند افرادی که ادعایی دارند ولی در عمل به نحو دیگری رفتار می‌کنند. این چهره متفاوت در گفتار و کردار نوعی نفاق و دروغ‎گویی است که در چهره برخی دیده می‌شود. نفاقی که برای مقاصد دنیایی و منافع سیاسی در برخی نهادینه شده است. این فرهنگ منافقانه در شخصیت‌ها و سردمداران سعودی به خوبی پیداست.

03/10/1396 - 11:23

جهادی‌ها با تبعیت از اندیشه متحجرانه و غیرعاقلانه وهابیت، هیچ شکل حکومتی را غیر از آنچه مسلمانان صدر اسلام اجرا کرده‎اند صحیح نمی‎دانند. امروزه این اندیشه تمامی گرو‌ه‌های سیاسی و سلفی را به جان دولتها انداخته و جامعه اسلامی را به فساد و ویرانی کشانده است، اما در مرحله برخورد با رژیم آل سعود متناقض بوده و آن را تایید می‌کنند.