صوفیه مروج عرفان اهل سنت

  • 1396/03/03 - 12:22

از ادعاهای طریقت‌های صوفیه شیعه آن است که سران ایشان همگی شیعه بودند یا در حال تقیه به سر می‌بردند. اما به شهادت تاریخ بزرگان صوفیه از قرن هفتم به بعد، شیعه شدند. خواجه عبدالله انصاری نیز به این مطلب اشاره کرده است. درنتیجه صوفیه مروج عرفان اهل سنت است و برخی از عقاید ایشان با شیعیان تفاوت دارد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب- از ادعاهای طریقت‌های صوفیه شیعه آن است که سران ایشان همگی شیعه بودند یا در حال تقیه به سر می‌بردند. اما به شهادت تاریخ «در این كه تشیع و تصوف از قرن هفتم به این سو، به مقدار زیادی به هم نزدیك شدند، تردیدی نیست.»(جعفریان رسول، صفویه در عرصه دین فرهنگ و سیاست، ج‌2، ص 515) ولی قبل از قرن هفتم شیعیان و صوفیه ارتباط خاصی با هم نداشتند.
خواجه عبدالله انصاری که از بزرگان صوفیه محسوب می‌شود، درباره سنی بودن اکثر سران صوفیه نقلی بیان شده که می‌گوید: «از 1200 صوفی که می‌شناخته، صوفی صاحب کرامت علوی فقط دو تن بوده‌اند. ابراهیم و حمزه علوی.»(جامی عبدالرحمن، نفحات الانس، ص 43) بنا بر مستندات ذکر شده، بیشتر سران صوفیه سنی مذهب بوده و از قرون هفتم به بعد کم‌کم برخی از ایشان تحت تاثیر حکومت‌های وقت شیعه شده‌اند، درنتیجه برخی از عقاید ایشان با عقاید شیعیان تفاوت دارد و عرفانی که ایشان مطرح می‌کنند همان عرفان اهل سنت است. به همین دلیل است که برخی از عقاید صوفیه با عقاید شیعه تعارض دارد.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.