تاریخ پر از خون!

  • 1395/12/14 - 11:43

کسب قدرت و به دست آوردن قلمرو از اهداف آل سعود بوده است. برای همین در تاریخ این گروه دوره‌های فراوانی می‌توان دید که برای به دست آوردن قدرت از هیچ عمل ننگینی فروگذار نکرده‌اند. ایشان برای دستیابی به این هدف از دین استفاده ابزاری کرده‌اند. تاریخ وهابیت خود نشان دهنده آینده وهابیت است. همانگونه که امروزه در یمن می‌بینیم.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در تاریخ یک جریان فکری می‌توان شواهدی از رویکرد این جریان دید که همگی بیان‌گر ادامه و آینده حرکات این جریان است. در تاریخ وهابیت این‌گونه می‌توان یافت که این جریان هرگز دارای استدلال و دلیل نبوده و تمام تلاش را برای پیشبرد اهدافش بر روی جنایت و خون‌ریزی استوار کرده است، به طوری‌که می‌توان گفت خشونت و کشتار یکی از ارکان آیین وهابیت است.
یکی از مقاطع تاریخ وهابیت مربوط به تصرف شهر ریاض است که از آرزوهای آل سعود بود. آنان برای به‌دست آوردن این شهر بیش از 27 سال جنگیدند و در طی این جنگ‌ها بیش از چهارهزار نفر کشته شدند و برای به‌دست آوردن این آرزو با استفاده از دین به جنایت هولناکی پرداختند.
عثمان بن عبدالله بن بشر که از مورخان نجدی است در کتاب «عنوان المجد فی تاریخ نجد» ذیل حوادث تصرف ریاض گفته است:
«وذكر لي ان القتلي بينهم في هذه المدة نحو من أربعة آلاف رجل من أهل الرياض ألفان وثلثمائة ومن المسلمين الف وسبعمائة.[1] و به من گفتند که تعداد کشتگان در این مدت بیش از 4000 نفر بوده که از این میان 2300 تن از اهالی ریاض و 1700 تن از وهابی‌ها بوده است.»

پی‌نوشت:

[1]. عثمان بن عبدالله بن بشر، عنوان المجد فی تاریخ نجد، تحقیق عبد الرحمن بن عبد اللطیف بن عبد الله آل شیخ، مطبوعات دار الملک عبد العزیز، چاپ چهارم، 1402ق،  ج1، ص120
برگرفته از مقاله «کشتار چهار هزار مسلمان در حمله وهابیان و آل سعود به شهر ریاض در سال 1187ق»

تنظیم و تدوین

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.