حفظ قبر ابن تیمیه تا امروز

  • 1394/10/29 - 07:04
ادعای وهابیت غیر از عمل ایشان است. آنان در حالی که بر خراب کردن قبور تاکید می‌کنند، که قبر ابن‌تیمیه تا به امروز حفظ شده و هرگز به تخریب آن حکم و یا فتوایی صادر نکرده‌اند.این در حالی است که همه روزه قاطبه‌ی مسلمانان به جهت ملتزم نشدن به امثال این عقایدی که حتی از سوی خود اینها عمل نمی‌شود، تکفیر می‌شوند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ وهابیت به انحاء مختلف و در آثار مکرر و برنامههای مختلف تبلیغی، که به ادعای خودشان در پی محو کردن آثار شرک هستند، هماره یکی از مهمترین مسائلی که مطرح میکنند این است که باید از زیارت قبور پرهیز نمود.[1] یا اینکه لازم است اگر بنایی بر قبر است یا اینکه قبر برجستگی خاصی دارد، آن را از بین ببریم.[2] ایشان هر روز به اتهامات واهی سایر مسلمین و خصوصا شیعیان را به اتهام واهی قبرپرستی مشرک و حتی مهدورالدم میخوانند.

سردمدار این تفکر ابنتیمیه[3] است که پانصد سال پس از او محمدبنعبدالوهاب همین تفکر را پیگرفت و امروزه نیز طلایه دار آن وهابیان هستند. علیرغم آنکه همگان به واهی بودن این اعتقادات و اتهامات اذعان دارند، ولی لازم است بدانیم که ایشان تنها در صورتی به این عقاید عمل میکنند که منفعت ایشان تامین شود. یعنی در مواردی که این تفکر علیه خودشان به کار میرود، دیگر تفکر خوبی نیست. نمونهی بارز آن این است که پس از حدود هشتصد سال که از مرگ ابنتیمیه می گذرد هنوز قبر او (که تصویر آن در صدر همین مطلب درج شده است) کماکان باقی است و حفاظت میگردد.
چرا ایشان که به سبب این عقیده کثیری از مسلمانان را تکفیر و بعضا به خاک و خون کشیدهاند، خود به این عقیده ملتزم نیستند؟ آیا نباید تخریب قبور را از قبر پایهگذار آن آغاز کنند؟ چرا زمانی که به قبور ائمهی بقیع میرسند حتی قراردادن یک سنگ برروی این قبر ممنوع میشود اما قبر ابنتیمیه تا به امروز اینچنین حفظ شدهاست؟ و چرا هیچ کس از وهابیان تا به امروز به تخریب آن حتی حکم هم ننموده است؟

پی‌نوشت:

[1]. ابن تیمیه، تقی الدین، زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور، ص5-7، ناشر: دارالطیبه، عربستان سعودی، بی تا.
[2]. عبدالعزیز بن محمد بن ابراهیم آل شیخ، اعتماد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الكتاب والسنه، ص199، ناشر: جامعه محمد بن سعود، ریاض، 1991م.
[3]. برای دیدن مقالات ابن تیمیه مرتبط در پایگاه جامع فرق و ادیان کلیک کنید.
 

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.