دوازده امام در منابع اهل سنت!

  • 1394/09/04 - 08:32
احادیث دوازده امام (دوازده خلیفه‌یِ) بعد از رسول خدا (صلى الله علیه و آله) را اهل سنت در صحاح و مسانید با سندهاى صحیح از جابر بن سمره و دیگران نقل کرده‌اند. این احادیث به حدّى مورد توجّه فرقه‌هاى اسلامى قرار گرفته که جاى هیچ شک و شبهه‌اى را در آن‌ها باقى نگذارده است. اینک به برخى از آن‌ها اشاره مى‌کنیم. بخارى به سند خود از جابر بن سمره نقل کرده که پیامبر...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ احادیث دوازده امام (دوازده خلیفه‌یِ) بعد از رسول خدا (صلى الله علیه و آله) را اهل سنت در صحاح و مسانید با سندهاى صحیح از جابر بن سمره و دیگران نقل کرده‌اند. این احادیث به حدّى مورد توجّه فرقه‌هاى اسلامى قرار گرفته که جاى هیچ شک و شبهه‌اى را در آن‌ها باقى نگذارده است. اینک به برخى از آن‌ها اشاره مى‌کنیم:
1. بخارى به سند خود از جابر بن سمره نقل کرده که پیامبر(صلى الله علیه و آله) فرمود: «یکون اثناعشر امیراً. فقال کلمة لم اسمعها فقال ابى: انّه قال: کلّهم من قریش.[1] دوازده امیر خواهد بود. آن گاه سخنى گفت که من آن را نشنیدم. پدرم گفت: پیامبر فرمود: همه آنان از قریش اند».
2. مسلم به سندش از جابر بن سمره نقل کرده که گفت: با پدرم بر پیامبر (صلى الله علیه و آله) وارد شدیم، شنیدیم که مى‌گوید: «انّ هذا الامر لا ینقضى حتى یمضى فیهم اثناعشر خلیفة: قال: ثم تکلم بکلام خفى علىّ قال: فقلت لأبى ما قال؟ قال: کلّهم من قریش.[2] این امر منقضى نمى‌شود تا آن که دوازده خلیفه در میان آنان بگذرد. آن گاه تکلّم به کلامى نمود که بر من مخفى گشت، از پدرم سؤال کردم: رسول خدا چه گفت: پدرم در جواب گفت: همه آن‌ها از قریشند».
3. و نیز مسلم از جابر نقل کرده که از رسول خدا (صلى الله علیه و آله) شنیدم که مى‌فرمود: «لایزال امر الناس ماضیاً ما ولیهم اثناعشر رجلا، ثمّ تکلم النبى بکلمة خفیت علىّ فسألت ابى ماذا قال رسول الله؟ فقال: کلّهم من قریش.[3] دائماً امر مردم گذرا است تا آن که دوازده مرد متولّى آنان گردند. آن گاه تکلم به کلمه‌اى کرد که بر من مخفى شد. از پدرم سؤال کردم که رسول خدا (صلى الله علیه و آله) چه فرمود: گفت: همه آن‌ها از قریشند».
4. و نیز از جابر نقل مى‌کند که از رسول خدا (صلى الله علیه و آله) شنیدم که فرمود: «لا یزال الاسلام عزیزاً إلى اثنى عشر خلیفة. ثم قال کلمة لم افهمها فقلت لأبى ما قال؟ فقال: کلّهم من قریش.[4] همیشه اسلام عزیز است تا دوازده خلیفه بر آن‌ها حاکم شود. آن گاه کلمه‌اى گفت که من آن را نفهمیدم، به پدرم گفتم: چه فرمود؟ گفت: همه آن‌ها از قریشند».
5. و نیز از جابر نقل کرده که فرمود: من با پدرم خدمت رسول خدا (صلى الله علیه و آله) رسیدیم، شنیدم که مى‌فرماید: «لا یزال هذا الدین عزیزاً منیعاً إلى اثنى عشر خلیفة. فقال کلمة صمّنیها الناس فقلت لأبى ما قال؟ قال: کلّهم من قریش.[5] همیشه این دین نفوذ ناپذیر و پابرجاست تا دوازده خلیفه بیاید. آن گاه سخنى گفت که مردم را با سر و صدا از گوش دادن به آن بازداشتند، به پدرم عرض کردم: حضرت چه فرمود؟ گفت: همه آنان از قریشند».
6. سعد بن ابى وقّاص مى گوید: به جابر بن سمره نوشتم که خبر ده مرا به چیزى که از رسول خدا شنیده اى. برایم نوشت: در روز جمعه، شبى که اسلمى رجم شد، از رسول خدا شنیدم که فرمود: «لا یزال الدین قائماً حتى تقوم الساعة او یکون علیکم اثناعشر خلیفة کلّهم من قریش.[6] همیشه دین قائم است تا قیام قیامت تا این که دوازده خلیفه بر شما حکومت کنند که همه آنان از قریشند».
7. طبرانى از جابر نقل کرده که گفت: با پدرم نزد پیامبر بودم که فرمود: «یکون لهذه الأمة اثناعشر قیّماً، لایضرّهم من خذلهم. ثمّ همس رسول الله بکلمة لم اسمعها فقلت لأبى: ما الکلمة الّتی همس بها النبىّ(صلى الله علیه و آله)؟ قال: کلّهم من قریش.[7] براى این امّت دوازده قیّم است، خذلان مردم به آن‌ها ضرر نمى‌رساند. آن گاه آهسته سخنى گفت که من آن را نشنیدم. به پدرم گفتم: این سخنى که پیامبر آهسته فرمود چه بود؟ گفت: همه آنان از قریشند».
8. و نیز جابر نقل مى‌کند که پیامبر فرمود: «لا یزال هذا الأمر ظاهراً على من ناواه لا یضرّه مخالف ولا مفارق حتى یمضى من امّتى اثناعشر خلیفة من قریش.[8] همیشه این دین نفوذناپذیر و پابرجا و غلبه کننده بر مخالفین خود است تا آن که دوازده حاکم مالک آن گردند. آن گاه مردم شلوغ کرده، سخن گفتند، لذا من نفهمیدم که بعد از «کلّهم» چه فرمود، از پدرم سؤال کردم، گفت: همه آنان از قریشند».
9. احمد بن حنبل نیز از جابر بن سمره نقل کرده که رسول خدا (صلى الله علیه و آله) در خطبه اى که براى ما ایراد کرد، فرمود: «لا یزال هذا الأمر عزیزاً منیعاً ظاهراً على من ناواه حتى یملک اثناعشر کلّهم. قال: فلم افهم ما بعد قال. فقلت لأبى ما قال؟ قال: کلّهم من قریش.[9] این دین دائماً نفوذناپذیر است تا دوازده خلیفه بیاید. آن گاه سخنى فرمود که من نفهمیدم و مردم با صداى بلند ضجّه زدند. به پدرم گفتم: حضرت چه فرمود؟ گفت: فرمود: «کُلّهم من قریش».
10. در حدیثى دیگر جابر مى‌گوید: بعد از سخن پیامبر مردم تکبیر گفته و ضجّه زدند.[10]
11. و نیز از جابر نقل کرده که رسول خدا (صلى الله علیه و آله) براى ما در عرفات و بنابر نقلى دیگر در منا خطبه‌اى خواند، و فرمود: «لن یزال هذا الامر عزیزاً ظاهراً حتى یملک اثناعشر، کلّهم. ثم لغط القوم وتکلّموا فلم افهم قوله بعد (کلّهم). فقلت لأبى: یا ابتاه! ما بعد کلّهم؟ قال کلّهم من قریش»; «همیشه این امر نفوذ ناپذیر و غالب است تا آن که دوازده نفر حاکم شوند، همه آن‌ها در این هنگام سر و صدا کرده و هیاهو نمودند، لذا نفهمیدم که بعد از «کلّهم» چه فرمود: از پدرم پرسیدم که پیامبر چه فرمود؟ گفت: «کلّهم من قریش».[11]
12. و نیز از پیامبر نقل کرده که فرمود: «لا یزال هذا الدین عزیزاً منیعاً... إلى اثنى عشر خلیفة. قال: فجعل الناس یقومون ویقعدون»; «این دین نفوذناپذیر و پابرجا است... تا دوازده خلیفه بیایند، آن گاه مردم شروع کردند به بلند شدن و نشستن».[12]
همچنین: «روی المتقی الهندی عن انس بن مالک قال قال رسول اله لن یزال هذا الدین قائما إلی اثنی عشر من قریش، فاذا هلکوا ماجت الإرض بأهلها.[13] متقی هندی به سندش از انس بن مالک نقل می‌کند که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: این دین بر پاست تا اینکه دوازده نفر از قریش بر آن امامت و خلافت کنند و بعد از وفات دوازده امام، زمین زیر و رو خواهد شد».
روایتی دیگر نیز در این زمینه وجود دارد: «روی ابن شهر آشوب فی « المناقب فی حدیث الأعمش، عن الحسین بن علیّ علیهم السّلام قال فأخبرنی یا رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) هل یکون بعدک نبی؟ فقال لا، أنا خاتم النبییّن، لکن یکون بعدی أئمة قوّامون بالقسط بعدد نقباء بنی اسرائیل... الخبر.[14] ابن شهر آشوب به سندش از امام حسین (علیه السّلام) نقل می‌کند که فرمود: از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) سؤال نمودم که آیا بعد از شما پیامبر خواهد آمد؟ فرمود: خیر، زیرا من خاتم انبیا هستم. و لکن بعد از من امامان خواهند آمد که قیام کنندگان به قسط و عدل‌اند و عدد آنها به تعداد نقبای بنی اسرائیل دوازده نفر است...».
برای مطالعه بیشتر در مورد این احادیث و دین سند‌های بیشتر از کتب برادران اهل سنت می‌توانید به کتاب دوازده امام در منابع اهل سنت غلام حسین زینلی + دانلود [15] و  کتاب علامه سید مرتضی عسکری در مورد امامان این امت دوازده نفرند + دانلود[16] و مقالات دیگر[17] در این زمینه مراجعه کنید.

پی‌نوشت:
[1]. صحیح بخارى، ج 8، ص 127، کتب الأحکام، باب الاستخلاف، ح 7223. 2
[2]. صحیح مسلم، ج 6، ص 3; شرح صحیح مسلم، ج 12، ص 201.
[3]. صحیح مسلم، ج 6، ص 3; شرح صحیح مسلم، ج 12، ص 201.
[4]. صحیح مسلم، ج 6، ص 3.
[5]. صحیح مسلم، ج 6، ص 4.
[6]. صحیح مسلم، ج 6، ص 4.
[7]. المعجم الکبیر، ج 2، ص 196، ح 1794.
[8]. المعجم الکبیر، ج 2، ص 196، ح 1796.
[9]. مسند احمد، ج 5، ص 93، ح 20923.
[10]. مسند احمد، ج 5، ص 93، ح 20923.
[11]. مسند احمد، ج 5، ص 99.
[12]. مسند احمد، ج 5، ص 99.۶ .
لینک آدرس‌های منابع [1] تا [12] از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی می‌باشد. برای مطالعه بیشتر رک: حدیث خلفاى اثنى عشر را تنها «بخارى» نقل نکرده است. بلکه در بسیارى از کتاب‌هاى معروف اهل سنّت به طریق مختلفى نقل شده است، از جمله «مسلم» در «صحیح» خود به چند شیوه نقل کرده. همچنین ترمذى (ج ۳، ص ۳۴۰، ح ۲۳۲۳) و ابوداود (ج ۲، ص ۳۰۹، ح ۴۲۱۹) هر کدام در صحیح خود و «احمد حنبل» در مسند (ج ۱، ص ۳۹۸ و ج ۵، ص ۸۶-۹۰) و حاکم در مستدرک على الصحیحین (ج ۳، ص ۶۱۷ و ج ۴، ص ۵۰۱) نقل نموده‌اند، کتاب‌هاى فوق، همه از معتبرترین کتاب‌هاى دانشمندان اهل سنّت است.
[15].  کتاب دوازده امام در منابع اهل سنت غلامحسین زینلی
[16]. کتاب علامه سید مرتضی عسکری در مورد امامان این امت دوازده نفرند + دانلود
[17]. کتاب «آیین ما امتیاز شیعه» و «چرا تعداد امامان شیعه ۱۲ تاست نه کمتر نه بیشتر؟» و «آیا شیعه از دین خارج شده است؟» و «فلسفه غیبت امام مهدی» و «دیدگاه ذهبی ناصبی نسبت به حضرت مهدی و خلفای دوازده‌گانه» و «فلسفه غیبت امام مهدی (علیه السّلام)» و «عذاب نپذیرفتن ولایتی که از طرف خداوند واجب گردیده» و «بررسي روايت «اثنا عشر خليفة» در منابع اهل سنت» و «حدیث خلیفه اثنی عشر مهدویت» و «موسسه مذاهب اسلامی» و «حدیث اثنی عشر» در ویکی شیعه

تهیه و تنظیم: *حجه الاسلام محمد صادق محسن زاده*

تولیدی

دیدگاه‌ها

خوب اینها همشون از جابر نقل کردن و همه گزینه ها یکی بود

سلام بر جویندگان حقیقت،همه از جابر نقل نکردن و طرق روایت متعدد است از نظر شیعه طرق دیگری وجود داره ولی کتب ارائه شده در متن همه از کتب اهل سنت است مخصوصا اهل سنت حتی وهابیت معتقدند کل ما فی صحیح صحیح هرچه تو صحیح بخاری هست صحیح می باشد بخاطر همین هم اسمش را صحیح گذاشتن صحیح بخاری * به کتاب علامه عسکری و استاد زینلی که در متن آمده و همه از کتب معتبر اهل سنت نقل روایت کردن مراجعه کنید

اگر به کتاب های گفته شده برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید خواهید دید غیر از جابر از صحابی پیغمبر ابو جحیفه نیز این حدیث را نقل می کند بخاری، تاریخ کبیر مستدرک حاکم هیثمی مجمع الزواید با تصریح به صحت سند طبرانی المعجم الاوسط و درنحفه الا حوذی شرح جامع ترمذی ابن حجر عسقلانی فتح الباری متقی هندی کنز الامال محمود ابوریه اضواء علی سنه المحمدیه ابونعیم اصفهانی اخبار اصفهان و .... و دیگر صحابی پیغمبر عبدا لله مسعود در مسند احمد مستدرک حاکم ذهبی در تلخیص المستدرک هیثمی مجمع الزواید ابن حجر فتح الباری مبارکفوری تحفه الاحوذی مسند ابی یعلی موصلی طبرانی مجمع الکبیر تفسیر ابن کثیر سیوطی در المنثور محمود ابو ریه اضوا علی السنت المحمدیه ابن حجر مکی الصوائق لمحرقه نعیم بن حماد الفتن ابن حج المطالب العالیه ابن حجر مکی تطهیر الجنان سیوطی تاریخ الخلفا ابن عساکر تهذیب تاریخ دمشقسیوطی جامع الصغیر محمد مناوی فیض القدیر ضمن اینکه نقبا بنی اسرائیل به شهادت قران دوازده نفر مائده .5 .از ناقلان این حدیث است. اقرا علما اهل سنت به این حدیث و صحت ان بسیار است عده بسیاری در شمردن این دوازه خلیفه راه پیموده و برای مصادیق ان توجی های آورده اند که این خود دلیل بر قبول روایت در منظر انها و سپس سعی در توجیح مصادق می باشد که ان شا الله اگر عمری برای نفس زکیه باقی بود بقید حیات باز از این کتب و نقل علما مطالبی خواهم گذاشت. و من الله التوقیق

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.