رؤيت خدا و چند دليل در رد آن

  • 1393/09/15 - 22:32
منظور از رؤیتی که متکلمان امامیه آن را ممتنع و محال می‌دانند،آن رؤیتی است که با چشم به طور حقیقی دیده می‌شود نه آن رویت قلبی که در روایات اهل‌‌بيت (علیهم السلام) آمده و یا بر اساس شهود علمی تامّ در بین عرفا مصطلح می‌باشد. بلکه رؤیتی که از قدیم الایام در بین بعضی فرقه‌های اسلامی...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ منظور از رؤیتی که متکلمان امامیه آن را ممتنع و محال می‌دانند،آن رؤیتی است که با چشم به طور حقیقی دیده می‌شود نه آن رویت قلبی که در روایات اهل‌‌بيت (علیهم السلام) آمده و یا بر اساس شهود علمی تامّ در بین عرفا مصطلح می‌باشد. بلکه رؤیتی که از قدیم الایام در بین بعضی فرقه‌های اسلامی مثل اشاعره و غیره مطرح بوده مورد نظر است که اجمالاً به اقوال در مسئله می‌پردازیم. به طور کلی راجع به رویت حق تعالی سه قول معروف وجود دارد.[1]

1- تمام متکلمان عدلیه اعم از امامیه و معتزله و زیدیه اجماع و اتفاق دارند که خداوند تعالی با چشم دیده نمی‌شود نه در دنیا نه در آخرت.
2- فرقه‌های کرامیه و مجسمه خداوند تعالی را همراه با جسم بودن و دارای جهت توصیف می‌نمایند و معتقدند هم در دنیا و هم در آخرت خداوند دیده می‌شود.
3- اشاعره و اهل حدیث درحالی‌که از ثبات جهت و جسمیت خداوند متعال دوری می‌نمایند مع‌ذلک معتقدند خداوند در روز قیامت دیده می‌شود و مؤمنان همچون ماه شب چهاردهم او را می‌بینند.[2] اما متأخران آن‌ها مثل رازی در تلخیص المحصل و فاضل قوشجی در شرح التجرید سعی نموده‌اند این رؤیت محال را تصحیح نمایند اما بیانی دارند که شبیه به این است که آرزوی وجود شیء را داشته باشند و در همان حال به عدم وجودش تاکید نمایند.

ادله امتناع رویت خداوند تعالی؛ به طور کلی برای ممتنع و محال بودن رویت خداوند تعالی دلایلی را ذکر کرده‌اند که اجمالاً به آن اشاره می‌شود.
- لزوم جهت داشتن خداوند: زیرا هر چیزی که دیده شود لازم است در جهتی استقرار یابد مثل جسم و یا مثل عرضی که در محلی واقع شود در حالی که خداوند منزه از جسم بودن و جهت داشتن است، پس دیده نخواهد شد.
- لزوم محدودیت و ترکیب: اگر کل ذات خالق را ببینیم لازم می‌آید خداوند در یک محدوده قرار گرفته و متناهی باشد و اگر بعضی از ذات خالق را ببینیم لازم می‌آید خداوند مرکب و دارای اجزا و ابعاد مختلف باشد که هم محدودیت و متناهی و هم ترکیب از ذات خداوند دور است.
- در جواب حضرت موسي (علیه السلام) خداوند فرمودند: «لَن‌تَرانی [اعراف/142] هرگز مرا نخواهی دید.» که اهل لغت "لَن" را به معنی نفی ابدی آورده‌اند، وقتی که حضرت موسی پیامبر اولوالعزم و معصوم نمی‌تواند خداوند را ببیند به طریق اولی دیگران که چنین مقامی را ندارند خداوند را نخواهند دید.[3]

پی‌نوشت:

[1]. الالهيات، تلخیص، ص 203
[2]. به نقل از شیخ اشعری در کتاب الابانه، ص 21(الاهیات، ص 203)
[3]. خدابنده، عبدالله، شناخت فرقه اهل‌حق، امیرکبیر، 1382، صص 85 و 86

برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک به کتاب شناخت فرقه اهل حق اثر عبدالله خدابنده انتشارات امیر کبیر

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.