وهابی همجنس گرا

  • 1393/04/30 - 09:44
«اوباما با دعوت سفیر نژادپرست اسرائیل به افطار کاخ سفید حضار مسلمان را تحقیر کرد» در این افطاری وهابی همجنس گرایی که در فیلم پایگاه جامع فرق و ادیان و مذاهب مشاهده کردید نیز حضور داشته است فیلم پایگاه را ببینید و تصاویر دعوت شدگان افطاری را هم نگاه کنید. دعوت شده‌گان دیگر این مهمانی چه افرادی هستند؟ آیا این بازی سیاسی؟ جلو حق بینی جامعه جهانی در مورد غزه و فلسطین را خواهد گرفت؟

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_دوستان شنیدن اوباما از این ظاهر سازیها می کند، که افطاری بدهد و مسلمونایی را دعوت کند و باشون سر میز افطاری بنشیند.

 اما چه کسانی در این افطاری ها شرکت می‌کنند؟!

 یکی از این افراد را بشناسید، این فیلم پایگاه جامع فرق و ادیان و مذاهب در مورد وهابی همجنس گرا را ببینید http://www.adyannet.com/news/11014 بعد به این تصاویر هم دقت کنید.

 

اوباما با دعوت سفیر نژادپرست اسرائیل به افطار کاخ سفید حضار مسلمان را تحقیر کرد، در این افطاری وهابی همجنس گرایی که در فیلم پایگاه جامع فرق و ادیان و مذاهب مشاهده کردید نیز حضور داشته است فیلم پایگاه را ببینید و تصاویر دعوت شدگان افطاری را هم نگاه کنید. دعوت شدهگان دیگر این مهمانی چه افرادی هستند؟ آیا این بازی سیاسی جلو حق بینی جامعه جهانی در مورد غزه و فلسطین را خواهد گرفت؟[1]

 

 

منبع

[1]. پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب

تهیه و تنظیم: *نفس زکیه*

بازنشر

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.