فیلم+ برای نان آماده ام نه عملیات انتحاری!

  • 1392/03/07 - 12:42
جوانی که دائما گریه میکند و میگوید به خدا من آماده گی اش را ندارم ،من برای تهیه نان اینجا آمده ام اما آنچه با آن مشاهده میشود خنده و قهقهه وهابیون دور و برش و اصرار آنان بر انجام عملیات انتحاری می باشد.

این سوالی است که در بین اذهان بسیاری از مسلمانان مطرح است:

چگونه یک وهابی عملیات تروریستی انجام میدهد ،چه چیزی ممکن است در گوش او بخوانند و چگونه او ا راضی به این اعمال جنایت کارانه میکنند؟

مشخص است که یک عده را شستشوی مغزی میدهند و با افکاری انحرافی و جوگرایانه که دوستانت در بهشت منتظرند و وعده حور و قصور وادار به این جنایات میکننند

اما آنچه در این کلیپ مشاهده مینمایید رویی دیگر از اعمال ننگین این فرقه خبیث است!

وهابیون بی احساس با  بستن زوری و اجباری کمبر بند انفجاری به یک جوان خام و بسیار ساده سعی در فرستادن او به عملیات انتحاری دارند

جوانی که دائما گریه میکند و میگوید به خدا من آماده گی اش را ندارم ،من برای تهیه نان اینجا آمده ام اما آنچه با آن مشاهده میشود خنده و قهقهه وهابیون دور و برش و اصرار آنان بر انجام عملیات انتحاری می باشد.

برای دانلود این کلیپ کلیک نمایید.

(حجم 8 مگابایت)

دیدگاه‌ها

ادامه آنچه بر این جوان میگذرد این است که بعد از این فیلم وی را میگذارند برود خانه و روز بعد بیاید، وقتی جوان میرود خانه، این فرزندان شیطان که حتی شیطان از ایشان شرم دارد میرود به خانه این جوان و وی را تحدید میکنند که اگر فردا نیاید تمام اعضای فامیل وی را به قتل میرسانند..بلآخره جوان برای نجات فامیلش تن به انتحاری میدهد...

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.