افزودن نظر جدید

به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ذ راه رسم منزلها باطن اعمال ملاک است. زهد ریا. .....
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.