افزودن نظر جدید

رابعه را ندیدم جز خوش نامی در اندرون و درون جهان
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.