افزودن نظر جدید

http://www.mohsenzade.com/index.php/component/content/article/8-1388-09-22-18-11-14/2986-1392-09-13-19-50-25 دروغ گو بودن و گذاب بودن نعمت الله ولی در تعیین وقتی که توسط او انجام شده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.