افزودن نظر جدید

همه اینها جاسوسان ومزدوران به ظاهر متشرع هندی وکولی بودند که از هندپلید به اسم سید.پیر.مرشد وقطب وارد نجف اشرف وبلاداسلام شدند که عامل انگلیس ویهود وروس وچین بودند . بنده مقاله ای در این زمینه نوشته ام. موفق باشید. SMD6060@YAHOO.COM
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.