افزودن نظر جدید

سلام ناشناس گرامی؛ سابقاً در این باره نوشتاری ارائه کردیم و گفتیم که وندیداد در گذر هزاران سال از سوی بزرگترین موبدان زرتشتی به عنوان سخنان اهورامزدا و زرتشت معرفی میشد. امروزه اما غیرمنطقی و غیرعلمی بودن آموزه های آن بر همگان روشن است، به همین دلیل عده ای تلاش دارند تا اعتبار و ارزش چندین هزار ساله ی وندیداد را نفی کنند. از سویی دیگر، گاتها هیچ ارتباطی با زرتشت ندارد. این نسک بسی مورد زیاده و نقصان قرار گرفته است. سابقاً چندین مقاله در اثبات بی ارتباطی گاتها به زرتشت ارائه کردیم. متن گاتها نیز بارها در این تارنما نقد شده است. از بخش "جستجو"ی سایت استفاده کنید. در صورت لزوم لینک مقالات را به شما بدهیم. سپاس
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.