افزودن نظر جدید

البته ممکنه باستان پرستا رفتار فریدون رو نپذیرن !!! هرچند فریدون پهلوان بزرگ ایران زمین ، همونی که ایران رو از شر ضحاک نجات داد و جد زرتشت هم هست، معتقد بود که عربها بهتر از ایرانی ها هستن ! یعنی عرب پرست تشریف داشت ! ولی به هر حال بزرگترین پهلوان ایران بود و مایه آبرو و شرف اینم سرزمین هم بود !!! سند عرب پرستی فریدون : http://www.adyannet.com/news/12803
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.