افزودن نظر جدید

پاسخ به تحریف وندیداد شما اصلا خود وندیداد را خواندی؟ فرگرد ١٤ درباره مجازات کسی است که سگ آبی را کشته باشد است! سگی افسانه ای, که در دنیای مادی نیست !! سگی که از هزار سگ نرینه و هزار سگ مادینه زاده شده است!! این فرگرد که حقوقی نیست!؟ آخر کی و کجا سگ آبی بوده است که کسی برای کشتنش مجازات شود! شما این فرگرد را به غلط برگردان کرده, ناقص آورده ای !! کجا در این فرگرد کنیز گفته شده ؟؟ کجا گفته دختر را به رختخواب بفرست؟؟! چرا جعل میکنید؟! بروید اوستا برگردان جلیل دوستخواه جلد ٢ صفحه ٨٢٢ برگردان راستین را بخوانید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.