افزودن نظر جدید

سلام . نام کامل متن پهلوی خسرو و ریدگی چنین است : Husraw i Kawadan ud Redag e یعنی خسرو قبادان و ریدگی . خسرو قبادان یعنی خسرو پسر قباد یعنی همان انوشیروان. (خسرو پرویز پسر هرمز بود.) پس منظور خسرو پرویز نیست. بلکه همان انوشیروان است. در این متن پهلوی خسرو قبادان به صراحت انوشیروان خطاب می شود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.