افزودن نظر جدید

من در رابطه با آیین زرتشت اطلاعی ندارم ولی همسران ضحاک دختران جمشید بودن که به زور با آنان ازدواج کرده بود، اونا ناموس ایرانی ها بودن،دوما فریدون واس ازدواج مطمئنا از ضحاک سه سره 6چشمه... بهتر بوده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.