افزودن نظر جدید

در ایران باستان شاید چنین مواردی بعضاً رخ میداد اما در دوران هخامنشی و ساسانی، سخت گیری بر حفظ حریم زنان اشراف بیشتر بود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.