افزودن نظر جدید

بادرود آیا منبعی مستقیمی که در آن گفته شده باشد شرط آزادسازی اسیران جنگ بدر با سواد کردن ۱۰مسلمان است وجود دارد؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.