افزودن نظر جدید

شما تا وقتی که در محدوده ذهن و فکر و قضاوت زندگی میکنبد میتوانید در مورد اشخاص یا جناب کریشنا قضاوت و اظهار نظر کنید . چون از قالب خاصی نگاه میکنید . وقتی تمامی قالبهای ذهنی را از دست دادید وقتی من ذهنی را از دست دادید و به ورای فکر و ذهن رسیدید ایشان را درک خواهید کرد اما قبل از آن پر از قضاوت و نظر هستید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.