افزودن نظر جدید

همه فارسها و عاریایی ها از روسیه به این سرزمین بودند. روس هستن!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.