افزودن نظر جدید

در کدام بند آمده که من مردوک را میپرستم ؟ بهتر است نتایج مثبت تسامح مذهبی کورش را بررسی کنید. آیین بابلیان هیچ ارتباطی با ایرانیان نداشته است. چرا بت پرستی کوروش هیچ تاثیری بر روی فرزندانش نذاشت ؟؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.