افزودن نظر جدید

منشور کوروش از زبان خود کوروش است. کوروش به صورتی کاملاً روشن و صریح میگوید منِ کوروش، مردوک (گوساله) را میپرستم و آن را خدای خود می‌دانم. برای یک انسان نرمال عاقل ذره‌ای شک و تردید نمی‌ماند که کوروش بت پرست بود. اما اگر فرض کنیم او بت پرست نبوده، باز هم احترام به خرافات، جای افتخار ندارد. شما ببینید انگلیسی‌ها در هندوستان دقیقا به خدایان و خرافات هندوها احترام میگذاشتند تا بتوانند آنان را بیشتر غارت کنند. این سیاست استعمارگران است. فضیلت شمرده نمیشود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.