افزودن نظر جدید

سند بت پرستی کوروش کامل در این مقاله آمده است. کورش هخامنشی و پرستش مردوک: https://www.adyannet.com/fa/news/1183
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.