افزودن نظر جدید

طبیعتاً نباید کامنت ناشناس منتشر می‌شد. اما منتشر کردیم تا همه ببینند کوروش‌پرستان تا چه حد بی‌ادب و بی‌شخصیت هستند. این همه ادعای فرهنگ و انسانیت و احترام به ادیان، همه از دم دروغ و ریا و تزویر هست. هر قلبی که محبت کوروش در آن وارد شود، آن قلب پر از نفاق و ریا و آلودگی میشود. https://www.adyannet.com/fa/news/31912
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.