افزودن نظر جدید

با سلام؛ و اما بعد : نظر بچه های ادیان نت که هیچ، نظرهای ما را نیز منتشر نکردند: 1: ذیل پست سایت بی خردگان با عنوان «آیا کیخسرو پیش از کوروش بوده است؟» دو کامنت با نام مستعار «صاد» قرار دادم که تنها یکی از آنها را پخش کردند و کامنت دومی که کامل تر و با منابع بیشتر و مستندات بود پخش نکردند که کلیپ انتشار کامنت را هم در اختیار دارم. 2: ذیل پست سایت بی خردگان با عنوان «کاهش سهم در دریای مازندران یعنی نقض تمامیت ارضی ایران» اما کامنت های مرا پخش کردند که نتیجه اش شد عدم دادن جواب به آخرین کامنت من [از آن زمان رویکرد خردگان کمی تغییر کرده بوده است]. 3: ذیل پست سایت بی خردگان با عنوان «تورات و فتح بابل توسط کوروش بزرگ» با نام مستعار صاد دو کامنت گذاشتم که آخرین کامنتم را پخش نکردند و کلیپ انتشار کامنت را در اختیار دارم. بعد از پخش نشدن آن دو کامنت دیدم در این سایت کامنتی نمیتوان گذاشت إلا اینکه یا به ایران باستان و گردانندگان سایت توهین کنی و یا اینکه چاپلوسی شان را کنی و غیر از این دو صورت اگر با منبع و مستدل حرف بزنید کامنتتان پخش نخواهد شد. 4: غیر از کامنت، در بخش پرسش و پاسخ سایت بی خردگان هم درباره کوروش و مردوک بحث کردم که آقای خالقیان ابتدا جوابی به پست وبلاگ من دادند [که البته نشان داد چیزی از منابع علمی در دست ندارند] و سپس پاسخ به پاسخشان را هم در وبلاگ منتشر کردم و هم به ایمیلی که با آن برایم پاسخ فرستاده بودند ارسال کردم که خدا را شکر این جماعت هیچ پاسخی به جوابیه من ندادند:« http://offer13.blog.ir/post/171 »
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.