افزودن نظر جدید

آخه چرا نشر اکاذیب میکنید و دروغ میگویید؟؟ ایزدان نه تنها جن نیستند، که فرشتگان هستند و دشمن جن. در اوستا، دیو به معنی جن است نه ایزد!!!!!! اتفاقا کل جهان بینی دین زرتشتی بر مبنای جنگیدن با دیوان/اجنه است! اهریمن سردسته اجنه/دیوان است و امشاسپندان فرشتگان مقرب که هر کدام با این دیوان در نبرد هستند. یک زرتشتی اشون کسی که است که در این نبرد در کنار سپنتا مینو (سرکرده فرشتگان مقرب) علیه دیوان و اهریمن بجنگند تا نور اهورامزدا زمین را پر کند و اهریمن برای همیشه شکست بخورد. فقط یک جن پرست و فردی شیطانی این تهمت ها رو به دین راستین و دیو ستیز زرتشتی می‌زند! خ
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.