افزودن نظر جدید

این ایه ای که معرفی کردید هیچ مدرک و نظریه ای درموردش وجود نداره که روی گفتارش با زرتشتیان باشه مگر تفسیر شما باشه. این سوره درمورد سبا هست که منبع مشخصی نیست(کسی اطلاعات دقیقی نداره) سبا اسم قومه یا یه مکان. تنها ایه ای که درمورد زرتشت هست رو سوره حج داره که بازم مستقیم زرتشت رو کافر خطاب نکرده.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.