افزودن نظر جدید

پاسخ به رادا: اگر مطلب ضد و نقیضی وجود داره ریشه در اختلاف و تزلزل و اضطراب منابع زرتشتی داره. رادای گرامی، گویا شما هیچ کس غیر از خودتان را شایسته نمیدانید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.