افزودن نظر جدید

سلام. آیه 17 سوره حج، از 6 دسته مردم حرف زده است: مومنین (مسلمانان)، یهودیان، مسیحیان، مجوسیان، صابئین، بت پرستان مشرک. این آیه لحن تهدید دارد و میفرمایید که خداوند روز قیامت بین این 6 دسته داوری میکند و کسانی که مومن نیستند آن روز متوجه ضرر و خسران خود خواهند شد. از سویی دیگر در آیه 62 بقره آمده که از این 6 دسته فقط 4 دسته (مومنین، یهودیان، مسیحیان، صائبین) امید نجات داشته باشند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.