افزودن نظر جدید

ببینید یک سری مسائل بدیهی هست. یعنی آنقدر واضح هست که بحث کردن روی آن بی معنی است. ابلیس طبق تورات، ناپاک و عامل گمراهی مردم هست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.