افزودن نظر جدید

سلام؛ پرسشم از شما این است که آیا ما به یقین میتوانیم بگوییم که زرتشت پیغمبر خدا بوده؟ بخاطر اینکه در آن روایت که مناظره ی امام رضا(علیه السلام)با بزرگان ادیان و مکاتب آمده است؛ امام رضا(علیه السلام)به بزرگ زرتشتیان فرمود که به زعم تو زرتشت پیغمبر است؛(زعم هم که یعنی گمان غلط) با وجود این روایت و روایات دیگر که پیغمبر بودن زرتشت را نفی کرده چطور او را پیغمبر خدا میدانید؟ آیا با استناد به روایتی که در مقابل وجود دارد که زرتشت را پیغمبر دانسته و آنها را اهل کتاب معرفی کرده و شباهتی که بعضی از آموزه هایش به تعالیم پیغمبران إلهی و کتب نازل شده از سوی خدا بر آنهاست درست است که او را به یقین پیغمبر خدا بدانیم یا خیر؟ در مورد ایزادان که همان شیاطین جن هستند؛ موبدان آنها بعید است که ندانند شیاطین را عبادت میکنند گرچه بخشی از مردم عوام زرتشتی ممکن است ندانند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.