افزودن نظر جدید

با سلام ؛ سایت بی خرد توجیهی ارائه نداده مبنی بر عدم وجود آزمایش تعیین قدمت لکن درباره استوانه دو دلیل مطرح است : 1 : یکم که گویا بی خردگان روی آن پافشاری دارد تا حدی شبیه بودن برخی مطالب آن با برخی گفته های کسانی چون گزنفون یا بخش کوچکی از رویدادنامه نبونئید که تنها یک بخش از کل استوانه شبیه است به بندی در رویدادنامه نبونئید که آنهم کاملا مثل هم نیستند یعنی بحث فتح بابل و ورود سربازان کورش به بابل . 2 : دوم خطی است که استوانه با آن نوشته شده است . مورد دوم که برای اصالت گاتها نیز از ان استفاده میشود لکن انتساب گاتها به زرتشت را نیز برخی پژوهشگران مورد تردید قرار داده اند قدمتش هم که از دیرباز مورد اختلاف بود . چون این مهم نه قدمت را بدرستی تعیین میکند نه انتساب را .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.