افزودن نظر جدید

باید حقیقت بیان شود، مسلک باطل صوفیه باید افشا شود که مردم فریب نخورند. وحدت حول محور حق ارزش دارد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.