افزودن نظر جدید

اولا شما پانترکیسم هستید نه عرب دوما اگه این فرضیه شما واقعیت داشته باشه کل تاریخ ایران تا زمان قاجار ها نابود میشه یهودی ها برای اینکه ایرانی ها را بزرگ و امپراطور نشون بدن دست به ساخت تخت جمشید که طی تحقیقات محققان حداقل 100 سال برای ساختش طول میکشه میزنندو با گنج هایی در زیر زمین آن ، آنرا تمام میکنند بعضی از پانترکیسم ها و سو استفاده گران و کوروش ستیزان دست به ، سو استفاده هایی زدند مانند برداشتن تصاویر روزنامه ها از ترمیم تخت جمشید اون عکس ها مطعلق به زمان ترمیم و مرمت بخشی تخت جمشید بوده است که سوتون های تخریب شده و دروازه ملل رو درحال تعمیر کردن بودند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.