افزودن نظر جدید

اصلا هیچ چیز دین اهل حق ، دروغ نیست. هر کسی‌هم که به دین اهل حق شک داره، از درگاه خداوند دور خواهد شد. و مورد لعنت خداوند متعال قرار خواهد گرفت.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.