افزودن نظر جدید

باسلام خدمت جناب ث.ر مطالب مذکور عمدتا از کتب خود اهل حق است. مجید القاضی یکی از نویسندگان مهم اهل حق است. اگر مطلبی بی محتوا و نادرست است اشکال شما به منابع مطالعاتی خودتان وارد است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.