ظهور تاریخی آیین یارسان در اندیشه اهل حق

  • 1396/11/16 - 12:31
اغلب یارسانیان که خود را مسلمان می‌دانند درباره ظهور آیین یارسان بر این باورند که بعد از ظهور آخرین پیامبر الهی که شریعت کامل گردید خداوند متعال در برخی از عارفان تجلی پیداکرده است که به دوره حقیقت معروف است و ره‌آورد آن آیین یارسان است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– اغلب یارسانیان که خود را مسلمان می‌دانند درباره ظهور آیین یارسان بر این باورند که خداوند از میان بنی‌آدم پیامبرانی همراه با کتاب آسمانی مبعوث کرد تا انسانها را به‌سوی فلاح و رستگاری راهنمایی کنند. پس از آخرین فرستاده‌ی خداوند، اندیشه‌ای پدیدار شد که اهل حق درباره او چنین می‌گویند: «طبق اصل تکامل (در میان اهل حق)، شریعت دوره‌ی خود را از حضرت آدم صفی الله تا حضرت محمد رسول‌الله (صلی‌ الله علیه و آله) آخرین پیامبر مرسل طی نمود. در اثر آگاهی کامل شریعت و ترقی علوم معنوی، دوره‌ای به نام "معرفت" به وجود آمده  که با قبول اصل شرع، به تکامل معنوی انسان همت گمارده‌ و عارفانی به وجود آمده‌اند که آنان نیز مرکز تجلی حق بوده.» [اندرز یاری، ص 4] بر اساس تجلی ذات خداوند در انسان، اهل حق معتقدند: «در هر زمان یک شخص بیش از سایر مردم دارای ذات خدائی بوده که آن شخص مظهر حق‌تعالی یا به قولی ذات (خدا) مهمان می‌باشد.»[ آیین یاری، ص 9] که ره‌آورد چنین اندیشه و تفکری امروزه "آیین یارسان" یا "اهل حق" خواهد بود، که بنا بر اندیشه اهل حق، به آن "دوره حقیقت" می‌گویند. [ظهور دوره‌ی حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، صص 138-137] حال باید به اهل حق گفت که اولا این ادعای شما بدون دلیل است و دلیلی از شرعیت السلام بر آن نیامده یا خبری مبنی بر آمدن چنین دینی منتشر نشده است و ثانیاً مبتنی بر عقیده باطل تناسخ یا دونادون می‌باشد که با ادله عقلی و نقلی مردود است.  

پی‌نوشت:
القاضی، مجید، آیین یاری، چاپ دوم، تهران، طهوری، 1358، ص 9  
القاضی، مجید، اندرز یاری، چاپ دوم، تهران، طهوری، 1358، ص 4
رستمی، منصور، ظهور دوره‌ی حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1392، صص 138-137

تولیدی

دیدگاه‌ها

ایشان هیچ گونه تحقیق وپژوهش درستی از آیین یارستان ارائه ندادند وتمام مطالب نادرست وبی محتوا میباشد.لطفا بیشتر تحقیق کنید.

باسلام خدمت جناب ث.ر مطالب مذکور عمدتا از کتب خود اهل حق است. مجید القاضی یکی از نویسندگان مهم اهل حق است. اگر مطلبی بی محتوا و نادرست است اشکال شما به منابع مطالعاتی خودتان وارد است.

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.