افزودن نظر جدید

من خودم شیعه هستم. بنظرم مقایسه داستان حضرت یوسف با واقعه کربلا، برای مشروعیت بخشیدن به مقوله عزاداری ،یک قیاس مع الفارق است. یوسف، فرزند یعقوب بودوباالطبع محبتی که یک پدر به فرزندخوددارد،شایدچندین سال پس ازمرگ هم ادامه یابد.خودپیامبرتاکیدداشتند که بیش از سه روز برای مرده، عزادارنباشید. حالا یک سوال: جزء دین بوده وکارباثوابی است،پس چرا ائمه اهل بیت آنرا انجام ندادند؟چرا امام حسن وحسین برای حضرتاگرعزوحسین علی، آنرا برپانکردند؟ چراامام سجادبرای امام حسین نکردو ....
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.