افزودن نظر جدید

مرحوم شیخ جعفر شوشتری: اما بعد؛ امروز که اینجا نشسته اید، هر کس ملاحظه حال دل خود کند. اگر می بینی هیچ نگفته و نشنیده دلت گرفته است، و گریه بر تو مستولی شده، و چنین حالتی در خود ملاحظه کردی، بشارت باد ترا که علامت ایمان است. ای برادران، بیائید با خودمان راست بگوئیم، که از روزی که مکلف شده ایم، و اظهار می کنیم توحید خدا را، و اعتقاد به نبوت نبی و امامت ائمه (علیهم السلام) را، تا به حال همه اینها را از روی لفظی گوئیم و حقیقتی از اینها در ما ظاهر نشده است، تمام بی حقیقت است و چه بسیار معلوم است که جسد بی روح، و پوست بی مغز، و ظاهر بی باطن، ثمری ندارد. بلی، به ندرت حقیقتی یافت می شود، و علامت او این حزن و اندوه است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.