افزودن نظر جدید

فحاشی یکی از خصوصیات بارز طرفداران کوروش گوساله پرست است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.