افزودن نظر جدید

ابله اون کتاب هزاران سال پس از کوروش نوشته شده و بی اعتباره. ازدواج با محارم از اول ایراد داشته. ایرانیان قبل از اسلام مشرک و بت پرست بودند. اگر کوروش به مذاهب و اعتقادات همه احترام میذاشت شیطان پرست بود. در هر صورت کوروش به همه جا حمله میکرد تا حکومت استعماری خودش رو به همه تحمیل کنه. درضمن اکثر جنگ های جهان رو استعمارگران به راه انداختند و مردم را کشتند نه دین داران.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.