افزودن نظر جدید

اگر این حرف رو کوروش زده باشه نشانه عدم باور کوروش به خدا و ملعون بودن اوست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.