افزودن نظر جدید

شما متوهمان اگر به خونخواری کوروش و زرتشت که تاریخ تولدشان معلوم نیست افتخار نکنید چه کنید؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.