افزودن نظر جدید

کوروش و کمبوجیه و بقیه هخامنشیان شاهانی ظالم و خونخوار و آدمخوار بودند و مردم ایران رو بدبخت کرده بودند. ادعاهای تو تخیلی و دروغ هایی بی اساس هستند که فقط بی سوادان امثال خودت قبول دارند. کعبه اولین ساختمانی است که ساخته شده بنابراین برخلاف تخیلات و توهمات تو تمدن عربستان از همه جا بیشتره. قلمروی اسکندر مقدونی از کوروش خیلی بزرگتر بود بنابراین همه اسکندر مقدونی رو بزرگترین شاه تاریخ میدانند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.