افزودن نظر جدید

هخامنشیان، گذشته‌ی مردم ایران نیستند. جریان استعمار، کوروش را به عنوان نماد هویت ملی به خورد مردم ایران دادند: https://www.adyannet.com/fa/news/31912
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.