افزودن نظر جدید

باشه جناب A شما راست میگید. دو دو تا پنج تا. این همه سند و مدرک رو با قلدری نمی‌پذیرید. افکار و رفتارهای شما حتی برای نزدیکان خودتان قابل تحمل نیست. شاید نیاز باشد تغییری در خود ایجاد کنید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.