افزودن نظر جدید

خوب کرد کمبوجیه اون زمان شاه ظالم فراعنه زندگی می کرد و مردم مصر تو بد بختی بودند و خونی از مردم بی گناه ریخته نشد همه اینا دروغ کمبوجیه برادرش رو نکشت و با خواهرش نبود تو فرهنگ ایرانی این کار چیز نا پسندی به حرف های آدمایی که می خوان عرب ها که کلی خون از ملت ما رو ریختن بگیم خ ب نژاد گرست بودن بده ولی ما هی می گیم عرب ها عرب ها تمدن نداشتم و وحشی بودن و تو کویر زندگی می کردن بعد این همه شایعه چرا کمبوجیه اینجوری که شما می یگد بد نبود و تمامی ملت ها کوروش و رو می گن بزرگترین شاه تاریخ بعد اینکه بعد کوروش بعد داریوش شاه شد بعد کمبوجیه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.